Skip to main content
AktualityZÁPIS 2023/2024

ZÁPIS 2023/2024

By 13. 4. 202318 května, 2023No Comments

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ Seznam přijatých dětí_CMŠ_2023-2024_1

Informace k zápisu dětí do CMŠ pro školní rok 2023/2024

Zápis dětí pro školní rok 2023/2024 proběhne ve dnech 2. – 4. května 2023, v čase 8:30 – 12:00.

K zápisu je nutné doložit tyto dokumenty:

  • vyplněná žádost o přijetí dítěte do mateřské školy
  • potvrzení lékaře o očkování
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • křestní list – nepovinný dokument

Dokumenty ke stažení:

  1. Žádost o přijetí do mateřské školy vč. potvrzení o očkování – Žádost o přijetí do MŠ vč. potvrzení o očkování

Dle §50 zákona č. 258/2000 Sb. může být do mateřské školy přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, které má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, je pro dítě předškolní vzdělávání povinné až do zahájení povinné školní docházky v základní škole. Pro dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, se nevztahuje povinnost splnění povinného očkování.

Je vhodné dostavit se k zápisu s dítětem.

Důležité dokumenty:

  1. Podmínky pro podávání žádostí o přijetí dítěte do mateřské školy – Podmínky pro podávání žádostí
  2. Kritéria přijímání dětí do mateřské školy – Kritéria pro přijetí do MŠ