Režim dne v MŠ

6:30 - 8:30

Příchod dětí do MŠ, přivítání s kamarády a paní učitelkou, individuální rozhovory, spontánní hry ve třídě nebo v herně

8:30 – 8:45

Pohybové aktivity a hry, zdravotní cvičení

8:45 – 9:00

Hygiena, ranní modlitba před jídlem, dopolední svačina

9:00 - 9:30

Společné přivítání, řízenné činnosti v rámci týdenního tématu, společné zhodnocení činností a aktivit

9:30 -11:30

Hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, v případě nepříznivého počasí náhradní činnost v MŠ

11:30 -12:00

Hygiena, příprava na oběd, modlitba před jídlem, oběd, příprava k odpolednímu odpočinku, odchod dětí po obědě
Odpolední činnosti

12:15 – 12:30

Literární chvilka – četba pohádky, poslech audio pohádky nebo relaxační hudby

12:30 -14:00

Spánek a odpočinek dětí, respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14:00 -14:15

Hygiena, odpolední svačina

14:30 -16:00

Volné činnosti a aktivity dětí, v případě pěkného počasí pobyt na školní zahradě

14:30 – 16:00

Odchod dětí z mateřské školy

Začátek povinného předškolního vzdělávání stanovuje ředitelka školy od 8:00 do 12:00 hodin.

Prosíme rodiče, aby ráno přivedli děti nejpozději do 8:15 hod. Vyzvedávání dětí po obědě v době od 11:45 do 12:00 a po spaní od 14:30 do 16:00 hod.