Režim dne ve školce

6:30 – 8:30
Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, individuální práce s mladšími a předškolními dětmi v předškolní přípravě, volně spontánní zájmové aktivity dětí.

8:30 – 8:45

Pohybové aktivity – hry, zdravotní cvičení, řízená činnost

8:45 – 9:00

Osobní hygiena, modlitba před jídlem, dopolední svačina

9:00 - 9:30

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedag. pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integr. dětmi, řízené aktivity, upevňování výslovnosti řeči, katecheze.

9:30 -11:30

Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost

11:30 -12:15

Příchod z vycházky, převlékaní dětí, příprava n oběd, osobní hygiena dětí, modlitba před jídlem, oběd a osobní hygiena dětí, převlékání dětí k odpočinku
12:00 – 12:15

Odchod dětí domů, nebo na lehátka k odpočinku

12:15 – 12:30

Literární chvilka – četba pohádek a biblických příběhů, poslech ukolébavky.

12:30 -14:00

Spánek a odpočinek dětí, respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14:00 -14:15

Postupné buzení dětí, převlékání, osobní hygiena, modlitba před jídlem, odpolední svačina, osobní hygiena

14:30 -16:00

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedag. pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti, pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí pobíhají na zahradě m. školy.
14:30 – 16:00

Odchod dětí z mateřské školy.

Začátek povinného předškolního vzdělávání stanovuje ředitelka školy od 8:00 do 12:00 hodin.

Uspořádání dne je závazné pouze pro čas stanovený pro jídlo, pobyt venku a odpolední odpočinek. Ostatní činnosti pedagogický pracovník přizpůsobuje zájmům dětí a aktuálním podmínkám ve třídě.

 

Prosíme rodiče, aby ráno přivedli děti nejpozději do 8:15 hod. Vyzvedávání dětí po obědě v době od 11:45 do 12:00 a po spaní od 14:30 do 16:00 hod.