Denní režim

6:30 – 8:30
Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, individuální práce s mladšími a předškolními dětmi v předškolní přípravě, volně spontánní zájmové aktivity dětí.

8:30 – 8:45

Pohybové aktivity – hry, zdravotní cvičení, řízená činnost

8:45 – 9:00

Osobní hygiena, modlitba před jídlem, dopolední svačina

9:00 - 9:30

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedag. pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integr. dětmi, řízené aktivity, upevňování výslovnosti řeči, katecheze.

9:30 -11:30

Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost

11:30 -12:15

Příchod z vycházky, převlékaní dětí, příprava n oběd, osobní hygiena dětí, modlitba před jídlem, oběd a osobní hygiena dětí, převlékání dětí k odpočinku
12:00 – 12:15

Odchod dětí domů, nebo na lehátka k odpočinku

12:15 – 12:30

Literární chvilka – četba pohádek a biblických příběhů, poslech ukolébavky.

12:30 -14:00

Spánek a odpočinek dětí, respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14:00 -14:15

Postupné buzení dětí, převlékání, osobní hygiena, modlitba před jídlem, odpolední svačina, osobní hygiena

14:30 -16:00

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedag. pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti, pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí pobíhají na zahradě m. školy.
14:30 – 16:00

Odchod dětí z mateřské školy.

Začátek povinného předškolního vzdělávání stanovuje ředitelka školy od 8:00 do 12:00 hodin.

Uspořádání dne je závazné pouze pro čas stanovený pro jídlo, pobyt venku a odpolední odpočinek. Ostatní činnosti pedagogický pracovník přizpůsobuje zájmům dětí a aktuálním podmínkám ve třídě.

 

Prosíme rodiče, aby ráno přivedli děti nejpozději do 8:30 hod. Vyzvedávání dětí po obědě v době od 12:00 do 12:15 a po spaní od 14:30 do 16:00 hod.

První den nemoci dítěte rodiče mají právo na oběd do nosičů v době od 11:15 do 12:00 nebo nechají nosič v CMŠ Přerov ráno, vyzvednout jej mohou během odpoledne do 12:15. V případě, že si rodiče dítěte s celodenním pobytem potřebují výjimečně vyzvednout dítě před odpolední svačinou, oznámí tuto skutečnost ráno při předávání dítěte do třídy paní učitelce. Pokud si děti chcete vyzvednout po obědě, sdělte to ráno při příchodu třídní učitelce. Při vyzvedávání dětí prosím použijte vždy zvonek u venkovních dveří.

Děti vyzvedají z CMŠ zákonní zástupci, případně další osoby, které jsou uvedeny v evidenčním listu dítěte.