Plánované akce

Duben

– Kurz plavání

– Country tance

– Vycházka se seniory – park Michalov ( zpěv ptáčků)

14. dubna   VELIKONOČNÍ  PRÁZDNINY

 

Květen

– Zápis dětí do mateřské školy + dny otevřených dveří

2. května – Katecheze pro děti s knězem v 9.15 hod.

– Vystoupení dětí ke ,,Dni maminek“

– Vystoupení pro seniory ke ,,Dni maminek“

– Vyvěšení tabla předškoláků + fotografování předškoláků+společná fotogr.dětí

– Zpívání s kytarou pro děti

 

Červen

– Oslava Dne dětí

– Ukončení činnosti misijního klubka

HLAVNÍ PRÁZDNINY  1. července – 31. srpna 2021

CMŠ v Přerově je otevřena v Hlavních prázdninách:

od 1. – 8. 7. 2022  a  od 22.8.2022

 


Množství a charakter akcí bude ovlivněn vývojem epidemie covid-19 v ČR a v okrese Přerov.

Další akce včas zveřejníme.