Skip to main content

Programy, projekty, akce

Jaro ve školce (březen – červen)

V jarních měsících probíhají v naší MŠ tyto akce:

 • Návštěvy základních škol (ZŠ Velká Dlážka, ZŠ Za Mlýnem) – předškoláci
 • Měření očí – firma Primavizus – zájemci
 • Velikonoční tvoření se sestrou Rasti – odpolední akce pro rodiče a děti
 • Den otevřených dveří pro nové zájemce
 • Konzultační hodiny s paní učitelkou – pro rodiče
 • Fotografování třídy, jednotlivců a předškoláků na tablo
 • Kreslení s malířem Lubomírem Dostálem
 • Besídka pro maminky – odpolední akce
 • Zápis do mateřské školy

Duchovní program:

 • Katecheze s kaplanem – tematicky zaměřené ke křesťanským svátkům
 • Křížová cesta s kaplanem – odpolední akce pro rodiče a děti
 • Májová pobožnost – návštěva kostela, program s kaplanem

Podzim ve školce (září – listopad)

V průběhu podzimu bývají v naší školce usktečněny tyto akce:

 • Seznamovací akce pro rodiče a děti – odpolední akce
 • Dušičkové tvoření – odpolední akce pro rodiče a děti
 • Návštěva hřbitova k uctění svátku zesnulých – lucerničkový pochod s kaplanem – odpolední akce pro rodiče a děti
 • Logopedická depistáž (orientační logopedické vyšetření) v MŠ ve spolupráci s SPC Přerov – pro zájemce

Duchovní program:

 • Katecheze s kaplanem – tematicky zaměřené ke křesťanským svátkům

Zima ve školce (prosinec – únor)

V zimních měsících míváme ve školce tyto akce:

 • Vánoční pohádka (Divadlo dětského diváka) – odpolední akce pro rodiče a děti
 • Vánoční vystoupení dětí pro rodiče
 • Adventní dílna se sestrou Rasti – odpolední akce pro rodiče a děti
 • Mikulášská nadílka
 • Balónová pošta pro Ježíška v parku Michalov
 • Vánoce na zámku
 • Vánoční pyžamová párty – dopolední akce pro děti
 • Nadílka ve školce
 • Pololetní slavnost – vysvědčení pro děti
 • Karneval ve školce

Duchovní program:

 • Katecheze s kaplanem – tematicky zaměřené ke křesťanským svátkům
 • Roráty – ranní akce pro rodiče a děti – adventní čas

V průběhu roku jsou do programu v MŠ zařazovány další programy a akce, jako divadla v MŠ, návštěvy divadelních představení – Městský dům, Klub Teplo, Kino Hvězda, tvoření/vycházky se seniory v rámci projektu „Postavíme most“ s Charitou Přerov aj.

V rámci projektu „Postavíme most“ k nám do školky dochází 1x týdně babička nebo dědeček, kteří dětem před odpoledním odpočinkem předčítají pohádku. Do MŠ dochází 1x za 14 dnů dědeček Sláveček, se kterým mají děti rukodělnou dílnu.

Dále je děti možno přihlásit do kurzu plavání, keramiky nebo lyžování – každý kurz probíhá v jiném ročním období.