Hrát si, učit se a společně vyrůstat

Vítáme Vás na našich webových stránkách!

Snažíme se vytvářet rodinné prostředí, kde jsou děti přijímány jako jedinečné a neopakovatelné bytosti.

Co můžeme nabídnout?

  • Láskyplné přijetí
  • Individuální přístup
  • Podnětné prostředí
  • Duchovní rozměr
  • Spolupráce s kaplanem a farností
  • Přípravu předškoláků s nástrojem iSophi
  • Návštěvy kulturních programů a představení
  • Účast na výukových programech mimo mateřskou školu
  • Spolupráce s Charitou Přerov – společné akce se seniory

Aktivity a projekty

Postavíme most

Projekt ve spolupráci s Charitou Přerov

Společné akce dětí a seniorů – tvoření, vycházky, návštěvy muzea

Lyžařský výcvik

Lyžařský výcvik probíhá v zimních měsících ve spolupráci s lyžařskou školou Rok s pohybem a je určen pro zájemce.

Plavecký výcvik

Probíhá ve spolupráce s plaveckou školou Hýzl na přerovském bazéně.

Je určen pro zájemce, pro děti od 4 let.

Keramika

1x – 2x ročně lze děti přihlásit na keramický kurz nebo minikurz, který funguje díky spolupráci se sdružením Most k životu v Přerově.

Projekt Šablony I OP JAK

Církevní mateřská škola v Přerově je zapojena v projektu Šablony I OP JAK. V rámci projektu jsou v mateřské škole realizovány odborně zaměřená a komunitní setkávání rodičů. MŠ využívá také personální podpory – školní asistent.