Hrát si, učit se a společně vyrůstat

Jsme jednotřídní církevní mateřská škola v Přerově s celodenním provozem.

Máme pro děti vytvořené rodinné prostředí, kde jsou děti přijímány jako jedinečné a neopakovatelné bytosti.

Co nabízíme

 • Láskyplné přijetí
 • Individuální přístup
 • Podnětné prostředí
 • Uvádění do života víry
 • Výuku country tanců
 • Základy hry na sopránovou zobcovou flétnu
 • Výrobky z pálené hlíny
 • Cílenou přípravu předškoláků
 • Návštěvy kulturních programů a představení
 • Účast na výukových programech mimo mateřskou školu
 • Aktivity se seniory (spolupráce s Charitou)

Rodičům pak nabízíme vstup do programu školy, společné aktivity s dětmi, účast na společných akcích s farností, výlety rodin…

Další aktivity

Angličtina

pro nejmenší

Lyžařský výcvik

spolupráce s lyžařskou školou Rok s pohybem (zima)

Předplavecký výcvik

spolupráce s plaveckou školou Hýzl ( jaro)

Mosty

spolupráce s Charitou

CMŠ Přerov Palackého 2833/17a je spolufinancován Evropskou unií. 

Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta a realizace projektového dne ve výuce.