Hrát si, učit se a společně vyrůstat

Vítáme Vás na našich webových stránkách!

Snažíme se vytvářet rodinné prostředí, kde jsou děti přijímány jako jedinečné a neopakovatelné bytosti.

Co nabízíme

 • Láskyplné přijetí
 • Individuální přístup
 • Podnětné prostředí
 • Duchovní rozměr, spolupráce s kaplanem
 • Výuku country tanců
 • Základy hry na zobcovou flétnu
 • Angličtinu s rodilou mluvčí
 • Cílenou přípravu předškoláků
 • Návštěvy kulturních programů a představení
 • Účast na výukových programech mimo mateřskou školu
 • Aktivity se seniory

Další aktivity

Angličtina

s rodilou mluvčí

Lyžařský výcvik

spolupráce s lyžařskou školou Rok s pohybem (zima)

Předplavecký výcvik

spolupráce s plaveckou školou Hýzl ( jaro)

Country tance

Flétna