Skip to main content
Aktuality

ZÁPIS 2024/2025

By 6. 4. 2024No Comments

Informace k zápisu dětí do CMŠ pro školní rok 2024/2025

Zápis dětí pro školní rok 2024/2025 proběhne ve dnech 6. – 7. května 2024 od 8 do 17 hodin, v kanceláři mateřské školy.

K zápisu je nutné doložit tyto dokumenty:

  • vyplněná žádost o přijetí dítěte do mateřské školy
  • potvrzení lékaře o očkování
  • rodný list dítěte (pouze ke kontrole správnosti údajů)
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • křestní list – nepovinný dokument

Dokumenty ke stažení:

  1. Žádost o přijetí do mateřské školy vč. potvrzení o očkování – Žádost o přijetí do MŠ vč. potvrzení o očkování

Dle §50 zákona č. 258/2000 Sb. může být do mateřské školy přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, které má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, je pro dítě předškolní vzdělávání povinné až do zahájení povinné školní docházky v základní škole. Pro dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, se nevztahuje povinnost splnění povinného očkování.

Je vhodné dostavit se k zápisu s dítětem.

Důležité dokumenty:

  1. Podmínky pro podávání žádostí o přijetí dítěte do mateřské školy – Podmínky pro podávání žádostí_2024
  2. Kritéria přijímání dětí do mateřské školy – Kritéria pro přijetí do MŠ_2024