Stravné

Stravování pro děti a zaměstnance je zajištěno prostřednictvím zaměstnanců Školního stravování v Přerově, Za Mlýnem 1.

Druh stravy poskytované dětem a doba výdeje jídla

Přesnídávka:  od 8.45 do 9.00 hod.

Oběd: od 11.30 do 12.00 hod.

Odpolední svačina: od 14.00 do 14.15 hod.

Jídelní lístek

Jídelní lístek sestavuje vedoucí stravování ve spolupráci s vedoucí kuchařkou na základě závazných pravidel a zásad pro přípravu stravy ve školách a školských zařízeních.

Školní stravování sestavuje pro děti zdravý a vyvážený jídelníček .

Zobrazit jídelní lístek

Cena za stravování

Druh stravyCena pro děti do 6 letCena pro děti 7 a více let
Přesnídávka           10,-Kč                          12,-Kč
Oběd           25,-Kč                          30,-Kč
Svačinka           10,-Kč                          12,-Kč
Celkem           45,-Kč                          54,-Kč

Úhrada stravného

Zákonný zástupce vyplní přihlášku ke stravování.

Platba stravného probíhá ke 20. dni v měsíci na účet ČÚ: 1882532379/0800 Školního stravování Přerov, Za Mlýnem 1.

Vždy je třeba uvést název položky, tzn. STRAVNÉ a jméno dítěte.

Na konci každého pololetí ( tj. v září a v únoru ) bude provedeno vyúčtování a přeplatky budou vráceny na účet plátce.

Úhrada stravného je pro zákonné zástupce povinná!